Poziomy nauczania

MUZYKA

W nauczaniu muzycznym stworzyliśmy autorskie programy rozłożone na wielostopniowe poziomy nauczania PSM (Proper Steps in Music). Dzięki temu istnieje możliwość odpowiedniego dopasowania możliwości i umiejętności danego ucznia oraz dostosowania danego toku nauczania do indywidualnych potrzeb.

 

POZIOMY NAUCZANIA

Dzieci- 6 poziomów nauczania system 6-cio letni

Beginner Level 1

Beginner Level 2

Medium Level 1

Medium Level 2

Advanced Level 1

Advanced Level 2

 

Młodzież i dorośli- 4 poziomy nauczania system 4-ro letni

Beginner

Medium

Advanced

Master class

 

Dopasowanie ucznia odbywa się poprzez wstępną konsultację z nauczycielem. Po zakończeniu każdego etapu nauczania uczeń otrzymuje certyfikat wraz z oceną opisową osiągnięć
i nabytych umiejętności składających się na dany poziom.