Nauczyciele

Placówka zatrudnia wyłącznie fachową kadrę z wykształceniem muzycznym, filologicznym, bądź pedagogicznym, odpowiednimi kwalifikacjami oraz doświadczeniem w nauczaniu.