Młodzież

NABÓR 2018/2019

 

OFERTA MUZYCZNA:

 

NAUKA ŚPIEWU INDYWIDUALNA: PROFILE KLASYCZNY I ROZRYWKOWY, PIOSENKA MUSICALOWA

Zajęcia odbywają się indywidualnie , według 4-ro stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music w odpowiednio dobranych profilach: śpiew klasyczny, śpiew rozrywkowy. Ćwiczenia obejmują emisję głosu i dykcję, rozpoczynają się od rozśpiewania przy pianinie, następnie ćwiczenia oddechowe i emisyjne oraz praca nad konkretnym utworem.  

Uczniowie mają możliwość korzystania z Teorii Muzyki, gdzie poznają zasady notacji muzycznej, realizują przygotowane  utwory w studiu nagraniowym, przygotowywani są do udziału w koncertach, festiwalach i konkursach wokalnych.

Zajęcia dedykowane są młodym pasjonatom muzyki a także tym osobom,  które w przyszłości rozważają wybór kierunków artystycznych.

 

NAUKA ŚPIEWU GRUPOWA: PROFILA KLASYCZNY, ROZRYWKOWY, PIOSENKA MUSICALOWA

Zajęcia odbywają się grupowo , według 4-ro stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music w odpowiednio dobranych profilach: klasyczny, rozrywkowy, wokalno-aktorski. Ćwiczenia obejmują emisję głosu i dykcję, rozpoczynają się od rozśpiewania przy pianinie, następnie ćwiczenia oddechowe i emisyjne oraz praca nad konkretnym utworem.  Nauczyciele poza elementami emisyjnymi pracują nad  śpiewem wielogłosowym.
Uczniowie mają możliwość korzystania z Teorii Muzyki, gdzie poznają zasady notacji muzycznej, realizują przygotowane  utwory w studiu nagraniowym, przygotowywani są do udziału w koncertach, festiwalach i konkursach wokalnych.

 

Zajęcia dedykowane są młodym pasjonatom muzyki a także tym osobom,  które w przyszłości rozważają wybór kierunków artystycznych.

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: GITARA, PIANINO, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, AKORDEON, FLET, KEYBOARD, GITARA ELEKTRYCZNA, GITARA BASOWA, PERKUSJA.

Zajęcia odbywają się indywidualnie bądź grupowo (grupy 3-5 osób), według 4-ro stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music. Podczas zajęć uczymy gry na wybranym instrumencie, sposobu wydobycia dźwięku, techniki, artykulacji, dynamiki.

Dodatkowo realizujemy  przygotowane  utwory w studiu nagraniowym a raz w semestrze mają możliwość występu na koncercie, który jest podsumowaniem  półrocznej pracy uczniów
i pedagogów.   Zajęcia polecamy w pakiecie z Teorią Muzyki.

Zajęcia dedykowane są wszystkim, którzy po prostu chcą nauczyć się grać,  a także osobom, które w przyszłości rozważają wybór kierunków artystycznych.