Zajęcia muzyczne i językowe dla dzieci

 


OFERTA 2018\2019

OFERTA MUZYCZNA:

 

 

 

 

NAUKA ŚPIEWU INDYWIDUALNA LUB GRUPOWA

Zajęcia odbywają się indywidualnie bądź grupowo (grupy 3-5 osób), według 6-ścio stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music. Ćwiczenia rozpoczynają się od rozśpiewania przy pianinie, następnie ćwiczenia oddechowe i emisyjne oraz praca nad konkretnym utworem. Poza nauką śpiewu uczniom proponujemy zajęcia z kompozycji i tworzenia muzyki przy użyciu własnego głosu i aplikacji multimedialnych.
Dzieci uczą się techniki mikrofonowej, realizują przygotowane  utwory w studiu nagraniowym. Uczniów przygotowujemy do udziału w koncertach, festiwalach i konkursach wokalnych.

Dzięki  zajęciom rozwijamy: prawidłowy oddech, emisję głosu, dykcję, poczucie rytmu, słuch tonalny, pamięć, koncentrację, systematyczność, kreatywność, autoprezentację.

 

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: GITARA, PIANINO, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, AKORDEON, FLET, KEYBOARD, GITARA ELEKTRYCZNA, GITARA BASOWA, PERKUSJA.

Oferta dla dzieci od 6 do 12 roku życia. Zajęcia odbywają się indywidualnie bądź grupowo (grupy 3-5 osób), według 6-ścio stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music. Podczas zajęć dzieci uczą się gry na wybranym instrumencie, sposobu wydobycia dźwięku, techniki, artykulacji, dynamiki. Poza nauką gry uczniom proponujemy zajęcia z kompozycji i tworzenia muzyki przy użyciu własnego instrumentu i aplikacji multimedialnych.

Dodatkowo dzieci realizują przygotowane  utwory w studiu nagraniowym a raz w semestrze mają możliwość występu na koncercie, który jest podsumowaniem  półrocznej pracy uczniów
i pedagogów.   

Zajęcia polecamy w pakiecie z Teorią muzyki, gdzie uczniowie uczą się notacji muzycznej.

Dzięki  zajęciom rozwijamy: poczucie rytmu, słuch tonalny, sprawność manualną, pamięć, koncentrację, systematyczność, kreatywność, autoprezentację.