Dorośli

NABÓR 2018/2019

 

OFERTA MUZYCZNA:

 

NAUKA ŚPIEWU: PROFILE KLASYCZNY I ROZRYWKOWY

Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo, według 4-ro stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music w odpowiednio dobranych profilach: śpiew klasyczny, śpiew rozrywkowy. Ćwiczenia obejmują emisję głosu i dykcję, rozpoczynają się od rozśpiewania przy pianinie, następnie ćwiczenia oddechowe i emisyjne oraz praca nad konkretnym utworem.  

Uczniowie mają możliwość korzystania z Teorii Muzyki, gdzie poznają zasady notacji muzycznej, realizują przygotowane  utwory w studiu nagraniowym, przygotowywani są do udziału w koncertach, festiwalach.

Zajęcia dedykowane są pasjonatom muzyki, zarówno z przygotowaniem oraz bez przygotowania muzycznego.

 

Zajęcia dedykowane są pasjonatom muzyki, zarówno z przygotowaniem oraz bez przygotowania muzycznego.

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH: GITARA, PIANINO, SKRZYPCE, WIOLONCZELA, AKORDEON, FLET, KEYBOARD, GITARA ELEKTRYCZNA, GITARA BASOWA, PERKUSJA.

Zajęcia odbywają się indywidualnie według 4-ro stopniowego autorskiego programu nauczania Proper Steps in Music. Podczas zajęć uczymy gry na wybranym instrumencie, sposobu wydobycia dźwięku, techniki, artykulacji, dynamiki.

Dodatkowo realizujemy  przygotowane  utwory w studiu nagraniowym a raz w semestrze mają możliwość występu na koncercie, który jest podsumowaniem  półrocznej pracy uczniów 
i pedagogów.   Zajęcia polecamy w pakiecie z Teorią Muzyki.

Zajęcia dedykowane są pasjonatom muzyki, zarówno z przygotowaniem oraz bez przygotowania muzycznego.